เครื่องวัดออกซิเจน
Oxygen Analyzer
     วัดและวิเคราะห์ออกซิเจน(O2 ) ที่อุณหภูมิสูง และ/หรือ ความละเอียดสูง(high resolution) ในงานต่างๆ
     เช่น ในบอยเลอย์, เตาเผาขยะ, การควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง, อุตสาหกรรมเหล็ก, การผลิตไฟฟ้า,
     อุตสาหกรรมแยกก๊าซ, heat treatment, อื่นๆ
 
     Application
     For industry , boiler, incineration of waste, air separation, control of inerting,
     research, and etc.
 
     1) Zirconia Oxygen Sensor : Micropoas เซ็นเซอร์ออกซิเจนขนาดเล็กทำงานที่อุณหภูมิสูง
           
  datasheet                         
 
     2) Oxygen Analyzer in Flue Gas : ATK Range

     เครื่องวัดออกซิเจนในกระบวนการเผาไหม้
     ที่อุณหภูมิสูงถึง 1300 °C อย่างต่อเนื่องทำความ
     สะอาดและบำรุงรักษาง่ายมาก
     ย่านวัด 0.01 ... 25%
  datasheet                         
 
     3) Trace Oxygen Analyzer : JC Range

     เครื่องวัดออกซิเจนปริมาณเล็กมากเพื่อค้นหาออกซิเจนในก๊าซ
     ย่านวัด 0.01 ppm - 25%
           
                      Application : Air Separation plant
Specific atmosphere control
Airtightness control
Heat treatement
  datasheet                         
 
     4) Oxygen Analyzer in Extractive System : S24N-2020

     เครื่องวัดออกซิเจนแบบ Extractive
     ย่านวัด 0.01-25%
     อุณหภูมิก๊าซ : 230°C
  datasheet                         
 
     5) Oxygen pump gauge : GEN 'AIR

      เครื่องกำเนิดและควบคุมปริมาณออกซิเจน
     ในบรรยากาศ สำหรับงานห้องปฏิบัติการ
  datasheet                         
 
รับสั่งทำเครื่องวัดและวิเคราะห์ออกซิเจนตามการประยุกต์เฉพาะงาน