เหมาะสำหรับระบบสื่อสาร, ระบบควบคุม, ระบบไมโครโพรเซสเซอร์, คอมพิวเตอร์,
และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป

ราคาเหมาะสม

High Reliability
Low Ripple & Low Noise
Full Protection
น้ำหนักเบา


 OUTPUT  VOLTAGE  MODEL  VOLTAGE/CURRENT
5V
 SMP503  5 V @ 3A
 SMP505  5V @ 5A
 SMP507  5V @ 7A
 SMP5010  5V @ 10A
 SMP5020  5V @ 20A
12V
 SMP1202  12V @ 2A
 SMP1203  12V @ 3A
 SMP1205  12V @ 5A
 SMP1210  12V @ 10A
 SMP1215  12V @ 15A
13.8V
 SMP1302  13.8V @ 2A
 SMP1303  13.8V @ 3A
 SMP1305  13.8V @ 5A
 SMP1310  13.8V @ 10A
 SMP1320  13.8V @ 20A
15V
 SMP1502  15V @ 2A
 SMP1503  15V @ 3A
 SMP1505  15V @ 5A
 SMP1510  15V @ 10A
 SMP1520  15V @ 20A
24V
 SMP2401  24V @ 1A
 SMP2402  24V @ 2A
 SMP2403  24V @ 3A
 SMP2405  24V @ 5A
 SMP2410  24V @ 10A
 SMP2430  24V @ 30A
28V
 SMP2801  28V @ 1A
 SMP2802  28V @ 2A
 SMP2803  28V @ 3A
 SMP2805  28V @ 8A
 SMP2810  28V @ 10A
48V
 SMP4801  48V @ 1A
 SMP4802  48V @ 2A
 SMP4803  48V @ 3A
 SMP4830  48V @ 30A
60V
 SMP6002  60V @ 2A
250V
 SMPH 250-0.1  250V @ 0.1A
+ 5V
 SMPD503  + 5V @ + 3A
 SMPD505  + 5V @ + 5A
 SMPD5010  + 5V @ + 10A
+ 12V
 SMPD1202  + 12V @ + 2A
 SMPD1205  + 12V @ + 5A
 SMPD1210  + 12V @ + 10A
+ 15V
 SMPD1502  + 15V @ + 2A
 SMPD1505  + 15V @ + 5A
 SMPD1510  + 15V @ + 10A
+ 12V TO + 15V
ADJUSTABLE
 SMPD1202A  + 12V ...+ 15V@ + 2A
 SMPD1205A  + 12V ...+ 15V@ + 5A
 SMPD1210A  + 12V ...+ 15V@ + 10A
+ 15V TO + 18V
 SMPD1502  + 15V ...+ 18V@ + 2A
 SMPD1505  + 15V ...+ 18V@ + 5A
 SMPD1510  + 15V ...+ 18V@ + 10A

 

 MODEL  OUTPUT#1  OUTPUT#2  OUTPUT#3
 SMPM-512/2A
 5V @ 2A  12...15V @ 2A       -
 SMPM-512/3A
 5V @ 3A  12...15V @ 3A       -
 SMPM-512/5A
 5V @ 5A  12...15V @ 5A       -
 SMPM-03A
 5V @ 2A  12...15V @ 2A  24V @ 2A
 SMPM-04A
 5V @ 5A  12...15V @ 3A  24V @ 5A
 SMPM-05A
 5V @ 10A  12...15V @ 3A  24V @ 3A
 SMPM-09A
 5V @ 5A  +12...15V @ 3A  24V @ 5A

ออกแบบและผลิตตามสั่งสำหรับรุ่นที่ไม่มีในตาราง

Main | Products | Email Us | Company | Order